Nyhedsbrev August 2020

Bestyrelsen håber at alle i ejendommen har haft en god sommer. Opgangs dørene vil blive skiftet, og vi regner med at alt arbejdet er færdigt ultimo september. Der er lagt nyt rullegræs på arealet hvor der er vand opsamling, dette er afspærret i den tid hvor det...

Nyt trådhegn

Nyhedsbrev Juni 2020

Endnu engang vil vi oplyse at de nye opgangs døre kommer og bliver sat op i slutningen af august. Der bliver også monteret spritdispensere i alle opgange, vaskerier og fitness. Og så vil vi minde om Eriks bisættelse fredag d. 12. juni i Grundtvigskirken ( se opslag...

Nyhedsbrev maj 2020

Pga. corona er opgangs dørene desværre forsinket. De skulle gerne blive leveret hos dørfirma primo august, og vil blive opsat hurtigst muligt derefter. Der er blevet bestilt dispensere med håndsprit til alle opgange ogvaskerier, de bliver også opsat hutigst muligt....

Boldbane AB Hyrdevanngen

Nyhedsbrev marts 2020

Der er kommet nye havelåger til 15’s haver De nye sikkerheds døre er færdigmonteret, alt er forløbet ganske fint. Der bliver hurtigst muligt monteret træplader på dørene til navneskilt. DET ER IKKE TILLADT AT BORE I DE NYE DØRE. Der er blevet lavet en prøve på den...

Nyhedsbrev februar 2020

Hoveddørene (13, 17 og Hyrdevangen) er næsten færdige. Der kommer navneplader til alle nye hoveddøre – en lille smule tålmodighed. Det er forbudt at sætte navneskilte op andre steder end på navnepladerne. Dette fjernes på beboerens egen regning. 15A+B får...

Tøndeslagning

Nyhedsbrev december 2019

Så blev juletræerne endnu engang tændt, og med stort fremmøde til efterfølgende hygge i selskabslokalet. Dejligt så mange kommer og støtter op, det sætter vi pris på. Arbejdet omkring sikkerheds døre starter op primo januar. Alle burde have fået et brev i...

Julehygge

Nyhedsbrev november 2019

Som aftalt på generalforsamlingen, er der nu adgang til kælder og vaskerier for 15A og 15B gennem kælderdørene i 13A og 17A. Kælderhalsene bliver rengjort og der opsættes lys, de vil blive malet til foråret når det bliver varmere. Arbejdet med sikkerheds dørene til...

Juletræsfest Hyrdevangen

Nyhedsbrev oktober 2019

Sommerfesten løb af staben lørdag d. 31. august. Desværre kom der ikke så mange forbi som vi havde håbet. Men det var alligevel hyggeligt.Hjælp vores ansatte når i går ned med affald i containerne. Sorter det op i de rigtige containere. Det koster ekstra når de...

Drone AB Hyrdevangen

Nyhedsbrev september 2019

Sommerfesten løb af staben lørdag d. 31. august. Desværre kom der ikke så mange forbi som vi havde håbet. Men det var alligevel hyggeligt. Hjælp vores ansatte når i går ned med affald i containerne. Sorter det op i de rigtige containere. Det koster ekstra når de...

Nyhedsbrev august 2019

Der vil blive efterisoleret i 15A og 15B i midt september. For alle medlemmer, der flittigt bruger motionsrummet. En vigtig påmindelse om at sætte vægtene på plads efter brug samt at rydde op efter sig. Der er andre, som gerne vil benytte rummet og maskinerne....

Nyhedsbrev Juni 2019

Så er der kommet kunstgræs i boldburet. Tilbud på sikkerhedsdør som er kommet i nogle postkasser skal betragtes som en reklame, bestyrelsen har intet med dette at gøre. Husk at tage hensyn til dine naboer. Vær opmærksom på åbne vinduer og høj musik, ryd op efter...

Nyhedsbrev maj 2019

Der blev vedtaget til generalforsamling at der skulle lægges kunstgræs på boldbanen. Det er nu lagt så nu kan der spilles bold på den nye bane. I løbet af sommeren vil der komme en cykel - sliske på trappen fra Hyrdevangen til Utterslevvej så man kan køre sin cykel...

Boldbane AB Hyrdevanngen

Nyhedsbrev marts 2019

Nu går vi forhåbentlig foråret i møde, hvor vi skal nyde vores grønne arealer græsplæne reetableres hvor der har været stort gravearbejde i forbindelse regnvandsprojektet. Genbrug af regnvand Som alle nok har bemærket, har vi...

Nyhedsbrev marts - Hyrdevangen

Nyhedsbrev februar 2019

Det gik lige pludselig ret stærkt med at vores genvands projekt kom i gang. Arbejdet forventes færdigt ultimo i uge 7. Dog vil der komme nogle efter reparationer af vores græsplæner Vi har fået nogle tegninger med evt. flere p-pladser. Der arbejdes videre med...

Regnvandsopsamling Hyrdevangen

Kontakt

AB Hyrdevangen
Utterslevvej 17
2400 København NV