Nyhedsbrev April 2024

Skybrudssikring i Hyrdevangen start medio Maj og vil tage ca. 1 uge og derefter asfalt arbejde. Pullerter sættes i fortov i forbindelse med gravearbejde i Hyrdevangen, da biler der parkerer på fortovet ødelægger fliserne, så må vi se om vi skal gøre det i resten af...

Nyhedsbrev Marts 2024

Clever ladestandere: Parkeringspladserne er fortsat kun til ejendommens beboere og biler, der har registreret p-plads. Vi henviser selvfølgelig benzin- og dieselbiler til at bruge andre pladser hvis ledige El- og Hybridbiler der har et garagekort i forruden kan...

Nyt trådhegn

Nyhedsbrev Februar 2024

Nyhedsbrev for februar 2024 Der er indkøbt og opstillet 2 nye Crosstrainer i fitnesslokalet da dem vi havde var udtjent, der er ligeledes bestilt et ekstra løbebånd så vi har 3. Endnu en gang må vi opfordre til at vi hjælper hinanden med at holde affaldsområder...

Lille legeplads

Nyhedsbrev Januar 2024

Bestyrelsen og vores ansatte vil gerne ønske jer alle et godt nytår og vil gerne takke for det store fremmøde til juletræstændingen. Det var en stor fornøjelse at se så mange til vores årlige julehygge arrangement Endnu en gang må vi opfordre til at vi hjælper...

Nyt trådhegn

Nyhedsbrev December 2023

Det var en stor fornøjelse at se så mange til vores JULEHYGGE i forbindelse med at juletræerne blev tændt. Endnu engang må vi opfordre til at vi hjælper hinanden med at holde affaldsområde rene og i orden, flasker SKAL i flaskecontainer og ikke stilles på jorden....

Nyhedsbrev November 2023

Der er blevet bestilt tømrer så der kan komme tag på skuret ved legepladsen i 17, så der bliver gjort plads til barnevogne. Der vil også blive sat noget op, så de kan låses fast. Skuret vil kun være til barnevogne, ikke lad- og motorcyker Vi vil minde jer om, at...

Juletræsfest Hyrdevangen

Nyhedsbrev August 2023

De nye Clever ladestandere: 1) Parkeringspladserne er fortsat kun til ejendommens beboere og biler, der har registreret p-plads. 2) Vi henviser selvfølgelig benzin- og dieselbiler til at bruge andre pladser hvis ledige. El- og Hybridbiler anbefales at have et langt...

Header billede Bestyrelsen Hyrdevangen

Nyhedsbrev Juni 2023

De nye Clever ladestandere sættes op bag Netto mandag d. 12. juni. Hvis alt går som planlagt, er de klar til brug samme dag. 1) Parkeringspladserne er fortsat kun til ejendommens beboere og biler, der har registreret p-plads. 2) Vi henviser selvfølgelig benzin- og...

Nyhedsbrev Maj 2023

Der er bestilt nye tørretumblere til vaskerierne, de er stadig på gas – I hører nærmere når vi ved hvornår de bliver leveret El standere skulle gerne blive leveret og monteret primo juni Det er blevet observeret at børn bliver lukket alene ind i fitness – Børn har...

Nyhedsbrev Marts 2023

Affald som smides ud i skaktene skal pakkes ind inden det smides ud. Ellers går det ud over vores personale: Ligeledes husk at affald ved containerne skal sorteres. / Bestyrelsen Se PDF...

Nyhedsbrev Februar 2023

Nu varer det ikke længe før hegnet langs Hareskovvej bliver reetableret, og afstribningen af P-båse vil vende tilbage til oprindelig, det vil ske lige så snart vejret tillader det. Klagesagen som vi har haft advokat udgifter på, er frafaldet da vidner trak sig. Lad...

Nyt trådhegn

Nyhedsbrev Januar 2023

Bestyrelsen ønsker alle beboere et rigtig godt nytår. Som i sikkert har lagt mærke til er hegnet langs Hareskovvej blevet reetableret, dog mangler noget. Men som bestyrelse er vi ikke helt tilfredse med arbejdet og har derfor bedt om at det bliver lavet om. Efter...

Nyt trådhegn

Nyhedsbrev December 2022

Ved brug af tørrerum: Vi er mange beboere, der låner/bruger tørrerum efter vask. Vær ’nabolig’ og venligst følg reglerne på døren til tørrerummet. 1. Ved brug af hængelås, SKAL der stå lejlighedsnummer eller adresse. 2. Sørg for at tømme efter et døgn så andre, der...

Nyhedsbrev November 2022

Ved brug af tørrerum: Vi er mange beboere, der låner/bruger tørrerum efter vask. Vær ’nabolig’ og venligst følg reglerne på døren til tørrerummet. 1. Ved brug af hængelås, SKAL der stå lejlighedsnummer eller adresse. 2. Sørg for at tømme efter et døgn så andre, der...

Headerbillede Festlokale Hyrdevangen

Nyhedsbrev Maj 2022

Der bliver fra mandag 9. maj vasket facader på nord siden af 13 og 17, så vi kan få renset algerne af. Husk at lukke jeres vinduer mens dette står på. HUSK! Det er forbudt at have hund. ▶Hvis man skal passe en hund, skal dette oplyses til bestyrelsen hver gang....

Nyhedsbrev April 2022

Nyhedsbrev for april 2022 Der bliver sat plankeværk op ved nummer 13 (Netto/Hareskovvej) Der er bestilt vask af facaderne, så vi kan få renset algerne af. Søndag d. 29. maj holdes et lille jubilæums arrangement i selskabslokalet. Der kommer mere information herom...

Nyhedsbrev Marts 2022

Vores andelsforeningen har 25-års jubilæum d. 1. juni 2022. Det vil blive fejret d. 29. maj 2022 i festlokalet mere information vil følge, når vi nærmere os datoen.   Som I har set, er Vejdirektoratet gået i gang med udskiftning af bromembranen på tunnelen på...

Nyt trådhegn

Nyhedsbrev Februar 2022

Vi har fået monteret nye lamper i Hyrdevangen ind mod garagerne. De er list skarpe i lyset, men vi vil forsøge at få det reguleret lidt. Asfalten bliver repareret når vejr og temperatur er til dette. Der er blevet monteret nye antenner på taget til telefoni, dette...

Nyhedsbrev November 2021

De 4 nye tørrekældere i Hyrdevangen er snart færdige og klar til brug Juletræstænding søndag d. 21. november kl. 16:00 Efterfølgende julehygge med gløgg og æbleskiver i det store festlokale   NOTE til dem, der bruger fitnesscenteret:  I bedes huske, at...

Nyhedsbrev Oktober 2021

Generalforsamling afholdes tirsdag d. 26. oktober 2021 kl. 18 i selskabslokalet under NETTO. Vi henstiller til, at det KUN er 1 person pr. husstand, der deltager grundet Covid. Gadebelysning (lysmaster i plantebedene) i Hyrdevangen udskiftes, da de ikke virker. Der...

Forsidebillede Boligforeningen ABHyrdevangen

Nyhedsbrev September 2021

Vejdirektoratet har kontaktet os ifm. at der skal udføres ny membran på tunnel. De er interesseret i noget af vores område ved Netto. Der arbejdes på en løsning. Mere information vil følge. Generalforsamling forventes at blive afholdt sidst i oktober 2021, hvis...

Nyt trådhegn

Nyhedsbrev August 2021

Vi håber i alle har haft en god sommer Lister på vores altaner bliver fastgjort i løbet af september Vi arbejder på en løsning på banken i radiatorerne, de beboere som det vil påvirker bliver adviseret Så er en af vores ældre beboere desværre blevet overfaldet på...

Nyhedsbrev Juni 2021

  Husk at kontoret har lukket i juli måned. Hvis man har noget som ikke kan vente til bestyrelsen, er tilbage i august, så kontakt gerne viceværten Mange beboere har vinduer åbne her i sommerperioden. Tag hensyn og tænk på dine naboer. Vi får mange henvendelser...

Legehus AB Hyrdevangen

Nyhedsbrev Maj 2021

Der åbnes nu mere op i landet og fitness lokalet er igen taget i brug, husk at holde det rent og at der ikke er flere en 10 personer i lokalet, vigtigt er også afspritning af maskinerne. Selskabslokale er også åben for leje, dog er der særlige regler som findes på...

Nyhedsbrev Februar 2021

Pga. af forsamlingsforbuddet holder bestyrelsen ikke møder, men der sker dog alligevel lidt på ejendommen Pga. sprunget vandrør i Hyrdevangen har vi fået reetableret dette. Det har givet lidt gener med adgang til garagerne, og manglende vand. Resten bliver...

Nyhedsbrev December 2020

Der er kommet lys på det store platantræ, som bestyrelse havde vi forventet noget andet, men synes alligevel det lyser lidt op i foreningen Der er kommet nye retningslinjer fra regeringen ang. Fitnesscentre, derfor er vi nødsaget til at lukke for fitness indtil der...

Udendørsbelysning Hyrdevangen

Nyhedsbrev November 2020

Pga af forsamlingsforbudet holder bestyrelsen ikke møder, men der der sker dog alligevel lidt på ejendommen Pga sprunget vandrør i Hyrdevangen har vi fået reetableret dette. Det har givet lidt gener med adgang til garagerne, og manglende vand. Resten bliver...

Nyhedsbrev Oktober 2020

Nyhedsbrev for oktober 2020 Der er blevet lavet kloak ud for Hyrdevangen 52-54. Afløbet fra faldstammen var faldet sammen, så der kom vand ind i kælderen. Og så har vi fået lavet fine nye blomsterkummer ved indkørslen til garagerne Og der er ved at blive etableret...

Nyhedsbrev August 2020

Bestyrelsen håber at alle i ejendommen har haft en god sommer. Opgangs dørene vil blive skiftet, og vi regner med at alt arbejdet er færdigt ultimo september. Der er lagt nyt rullegræs på arealet hvor der er vand opsamling, dette er afspærret i den tid hvor det...

Nyt trådhegn

Nyhedsbrev Juni 2020

Endnu engang vil vi oplyse at de nye opgangs døre kommer og bliver sat op i slutningen af august. Der bliver også monteret spritdispensere i alle opgange, vaskerier og fitness. Og så vil vi minde om Eriks bisættelse fredag d. 12. juni i Grundtvigskirken ( se opslag...

Nyhedsbrev maj 2020

Pga. corona er opgangs dørene desværre forsinket. De skulle gerne blive leveret hos dørfirma primo august, og vil blive opsat hurtigst muligt derefter. Der er blevet bestilt dispensere med håndsprit til alle opgange ogvaskerier, de bliver også opsat hutigst muligt....

Boldbane AB Hyrdevanngen

Nyhedsbrev marts 2020

Der er kommet nye havelåger til 15’s haver De nye sikkerheds døre er færdigmonteret, alt er forløbet ganske fint. Der bliver hurtigst muligt monteret træplader på dørene til navneskilt. DET ER IKKE TILLADT AT BORE I DE NYE DØRE. Der er blevet lavet en prøve på den...

Nyhedsbrev februar 2020

Hoveddørene (13, 17 og Hyrdevangen) er næsten færdige. Der kommer navneplader til alle nye hoveddøre – en lille smule tålmodighed. Det er forbudt at sætte navneskilte op andre steder end på navnepladerne. Dette fjernes på beboerens egen regning. 15A+B får...

Tøndeslagning

Nyhedsbrev december 2019

Så blev juletræerne endnu engang tændt, og med stort fremmøde til efterfølgende hygge i selskabslokalet. Dejligt så mange kommer og støtter op, det sætter vi pris på. Arbejdet omkring sikkerheds døre starter op primo januar. Alle burde have fået et brev i...

Julehygge

Nyhedsbrev november 2019

Som aftalt på generalforsamlingen, er der nu adgang til kælder og vaskerier for 15A og 15B gennem kælderdørene i 13A og 17A. Kælderhalsene bliver rengjort og der opsættes lys, de vil blive malet til foråret når det bliver varmere. Arbejdet med sikkerheds dørene til...

Juletræsfest Hyrdevangen

Nyhedsbrev oktober 2019

Sommerfesten løb af staben lørdag d. 31. august. Desværre kom der ikke så mange forbi som vi havde håbet. Men det var alligevel hyggeligt.Hjælp vores ansatte når i går ned med affald i containerne. Sorter det op i de rigtige containere. Det koster ekstra når de...

Drone AB Hyrdevangen

Nyhedsbrev september 2019

Sommerfesten løb af staben lørdag d. 31. august. Desværre kom der ikke så mange forbi som vi havde håbet. Men det var alligevel hyggeligt. Hjælp vores ansatte når i går ned med affald i containerne. Sorter det op i de rigtige containere. Det koster ekstra når de...

Nyhedsbrev august 2019

Der vil blive efterisoleret i 15A og 15B i midt september. For alle medlemmer, der flittigt bruger motionsrummet. En vigtig påmindelse om at sætte vægtene på plads efter brug samt at rydde op efter sig. Der er andre, som gerne vil benytte rummet og maskinerne....

Nyhedsbrev Juni 2019

Så er der kommet kunstgræs i boldburet. Tilbud på sikkerhedsdør som er kommet i nogle postkasser skal betragtes som en reklame, bestyrelsen har intet med dette at gøre. Husk at tage hensyn til dine naboer. Vær opmærksom på åbne vinduer og høj musik, ryd op efter...

Nyhedsbrev maj 2019

Der blev vedtaget til generalforsamling at der skulle lægges kunstgræs på boldbanen. Det er nu lagt så nu kan der spilles bold på den nye bane. I løbet af sommeren vil der komme en cykel - sliske på trappen fra Hyrdevangen til Utterslevvej så man kan køre sin cykel...

Boldbane AB Hyrdevanngen

Nyhedsbrev marts 2019

Nu går vi forhåbentlig foråret i møde, hvor vi skal nyde vores grønne arealer græsplæne reetableres hvor der har været stort gravearbejde i forbindelse regnvandsprojektet. Genbrug af regnvand Som alle nok har bemærket, har vi...

Nyhedsbrev marts - Hyrdevangen

Nyhedsbrev februar 2019

Det gik lige pludselig ret stærkt med at vores genvands projekt kom i gang. Arbejdet forventes færdigt ultimo i uge 7. Dog vil der komme nogle efter reparationer af vores græsplæner Vi har fået nogle tegninger med evt. flere p-pladser. Der arbejdes videre med...

Regnvandsopsamling Hyrdevangen

Kontakt

AB Hyrdevangen
Utterslevvej 17
2400 København NV