Nyhedsbrev marts 2019

Nu går vi forhåbentlig foråret i møde, hvor vi skal nyde vores grønne arealer græsplæne reetableres hvor der har været stort gravearbejde i forbindelse regnvandsprojektet.

Genbrug af regnvand

Som alle nok har bemærket, har vi endelig fået lavet vores regnvandsopsamling

Der er blevet gravet 6 stk. beholdere ned i jorden a 10000 liter pr stk.

De 5 er til opsamling af regnvand til vores vaskemaskiner og den sidste er hvis de 5 bliver fyldt så det kan ledes ud i en faskine og tilbage i jorden

Regnvandet bliver opsamlet fra halvdelen af tagene i 13 A-F 17 A-F og Hyrdevangen 46-54

De svarer til ca. 1700 m2

Vandet bliver renset gennem filtre inden det kommer til vores vaskemaskiner

Så når det regner 1 mm, svarer det til 1700 liter vand til vores vaskemaskiner og vil kunne vaske ca. 22 maskiner tøj pr 1 mm regnvejr

Så nu skal vi ikke være kede af når det regner, men tænke på at vi sparer vores grundvand for vandforbrug til vaskemaskiner

Det regner ca. 746 mm pr år i Danmark så der burde være vand nok (kilde DMI)

Hvis der er nogle i foreningen der har ideer til arrangementer/events der vil være til at øge det sociale samvær er vi i bestyrelsen meget lydhøre, så kunne vi sammen med jer forsøge at få dette i gang.

Hjælp vores ansatte med at holde områder pæne og rene, brug de opstillede containere og storskraldsrummet korrekt. Der er opsat skilte med hvad der må være i de forskellige containere.

/ Bestyrelsen

Se PDF her

Tidligere

Nyeste