Ventelister

Der er mulighed for at blive skrevet på ekstern venteliste. Det koster 200 kroner at blive skrevet op, samt 200 kroner til betaling hvert år i januar.

Der er 3 lister i AB Hyrdevangen.

A: Intern liste for nuværende medlemmer af AB Hyrdevangen, som vil flytte internt i foreningen

B: Indstille andre til overtagelse af lejlighed *

C: Ekstern venteliste *

* Der er gebyr på 200 for B og C og års gebyr hvert år i januar på 200 kroner.

Hvis du ønsker opskrivning på intern flytning (Liste A), så kan du i e-mailen skrive dit boligønske f.eks. 5.  6. 7. sal eller kun stuelejlighed.
Du kan ændre boligønske når som helst.

Alle spørgsmål omkring ventelisten stilles til venteliste@hyrdevangen.dk

Al kommunikation vedrørende ventelisten foregår via email.

Ventelister AB Hyrdevangen

Kontakt

AB Hyrdevangen
Utterslevvej 17
2400 København NV