Nyhedsbrev november 2019

Som aftalt på generalforsamlingen, er der nu adgang til kælder og vaskerier for 15A og 15B gennem kælderdørene i 13A og 17A.
Kælderhalsene bliver rengjort og der opsættes lys, de vil blive malet til foråret når det bliver varmere.
Arbejdet med sikkerheds dørene til lejligheder påbegyndes d. 6. januar 2020, der udsendes varsler inden arbejdet begyndes.
Juletræerne tændes den 24. november. se opslag
Flere har et ønske om at låne festlokale STORE BEDEDAG hvorfor der d. 5. december kl. 18 vil blive trukket lod på kontoret blandt disse.
Opfordring til alle med en mailadresse at sende den til By&Bolig på post@byogbolig.com da den fremtidige kommunikation kan ske via email og således spares der en masse porto.
Hjælp vores ansatte når i går ned med affald i containerne. Sorter det op i de rigtige containere. Det koster ekstra når de ikke er sorteret.
Dette nyhedsbrev og andre informationer kan også findes på vores hjemmeside   www.hyrdevangen.dk

/ Bestyrelsen

Se PDF her

 

Tidligere

Nyeste