Nyhedsbrev August 2020

Bestyrelsen håber at alle i ejendommen har haft en god sommer.
Opgangs dørene vil blive skiftet, og vi regner med at alt arbejdet er færdigt ultimo september.
Der er lagt nyt rullegræs på arealet hvor der er vand opsamling, dette er afspærret i den tid hvor det
vandes og skal slå rødder.
Som alle nok har set/bemærket er der opsat spritdispensere i opgangene og ved vaskerier, vi opfordre
alle til at gøre brug af disse. Husk vi skal passe på hinanden.

/ Bestyrelsen

Se PDF her

Tidligere

Nyeste