Nyhedsbrev Marts 2023


Affald som smides ud i skaktene skal pakkes ind inden det smides ud.
Ellers går det ud over vores personale:
Ligeledes husk at affald ved containerne skal sorteres./ Bestyrelsen

Se PDF her

Tidligere

Nyeste