Nyhedsbrev maj 2020

Pga. corona er opgangs dørene desværre forsinket. De skulle gerne blive leveret hos dørfirma primo august, og vil blive opsat hurtigst muligt derefter.
Der er blevet bestilt dispensere med håndsprit til alle opgange ogvaskerier, de bliver også opsat hutigst muligt.
Medlemskaberne af fitness er blevet sat i bero, og beløbet bliver refunderet. Det samme gælder for selskabslokalet. De af jer der skulle have holdt fest
i perioden, jeres beløb bliver refunderet hurtigst muligt, og i kan hente depositum i bestyrelsens kontortid, næste gang er 4. juni 2020
Pr. 1. juni bliver Jan Lindblom ansat som ny gårdmand. I kender hamallerede, da han har gået her som vikar det sidste stykke tid. Tag godt imod ham

TAG HENSYN TIL JERES NABOER
Græsplæne og terrasserne er IKKE askebæger for de højereliggende altaner. Så lad være med at smide cigaret skodder ud.
Det vil få konsekvenser for den enkelte beboer, når vi finder ud afhvem det er.Ved vanding af blomster, vær opmærksom på det ikke ’ løber
over’ og ned på underboers vinduer og terrasserne i stuen. Luk vinduer når der spilles høj musik
Bestyrelsen

/ Bestyrelsen

Se PDF  her

 

Tidligere

Nyeste